Trà sữa tươi

Matcha Tea Latte

39.00054.000
39.00054.000
39.000

Trà hoa quả

Lục Trà cam bưởi

44.000

Trà hoa quả

Chanh leo cam đào

44.000

Trà kem cheese

Kiều mạch kem cheese

39.00054.000
39.00054.000

Trà sữa tươi

Chocolate Tea Latte

39.00054.000

Trà sữa tươi

Pandan Tea Latte

34.00049.000

Trà sữa tươi

Lychee Tea Latte

34.00049.000
45.000
45.000