Hiển thị một kết quả duy nhất

Trà sữa sử dụng sữa tươi thay vì dùng bột

Trà sữa tươi

Chocolate Tea Latte

39.00054.000

Trà sữa tươi

Matcha Tea Latte

39.00054.000

Trà sữa tươi

Lychee Tea Latte

34.00049.000

Trà sữa tươi

Pandan Tea Latte

34.00049.000

Trà sữa tươi

Tiramisu Tea Latte

34.00049.000

Trà sữa tươi

Caramel Tea Latte

34.00049.000

Trà sữa tươi

Mint Tea Latte

34.00049.000

Trà sữa tươi

Kiều mạch sữa tươi

29.00044.000
29.00044.000

Trà sữa tươi

Lục trà sữa tươi

29.00044.000

Trà sữa tươi

Hồng trà sữa tươi

29.00044.000