51A Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Giờ mở cửa:8 sáng – 11h đêm