Đặt hàng

Món hot tuần này

Trà sữa tươi

Chocolate Tea Latte

39.00054.000

Trà sữa tươi

Matcha Tea Latte

39.00054.000

Trà sữa tươi

Pandan Tea Latte

34.00049.000

Trà sữa tươi

Lychee Tea Latte

34.00049.000

Trà sữa tươi

Caramel Tea Latte

34.00049.000

Trà sữa tươi

Tiramisu Tea Latte

34.00049.000

Trà sữa tươi

Mint Tea Latte

34.00049.000

Trà sữa tươi

Kiều mạch sữa tươi

29.00044.000

hình ảnh trên instagram