Đặt hàng

Món hot tuần này

TRÀ SỮA TƯƠI

Trà sữa Chocolate

44.00059.000

TRÀ SỮA TƯƠI

Trà Sữa Matcha

44.00059.000

TRÀ SỮA TƯƠI

Trà Sữa Matcha Xoài

44.00059.000

TRÀ SỮA TƯƠI

Trà Sữa Khoai Lang Tím

44.00059.000

TRÀ SỮA TƯƠI

Trà Sữa Caramel

39.00054.000

TRÀ SỮA TƯƠI

Trà Sữa Tiramisu

39.00054.000

TRÀ SỮA TƯƠI

Trà Sữa Bạc Hà

39.00054.000

TRÀ SỮA TƯƠI

Trà Sữa Lá Nếp

39.00054.000